Spelregels

Tijdlijn

 

Nomineren

 • Nomineren kan alleen via de site.
 • Bomen kunnen tot en met 31 mei 2022 genomineerd worden.
 • Een deelnemer is een persoon die woonachtig is in Nederland en een boom nomineert.
 • 1 deelnemer kan slechts 1 boom nomineren.
 • 1 boom kan door maar 1 deelnemer genomineerd worden. Deze deelnemer hoeft geen eigenaar van de boom te zijn.
 • De genomineerde boom moet op een zichtbare locatie vanaf de betreedbare openbare ruimte in Nederland staan.
 • Alleen individuele bomen kunnen worden genomineerd.
 • Een deelnemer die verhalen en beeldmateriaal instuurt geeft daarmee toestemming aan de organisatie dit vrij te gebruiken voor promotie en publicatie.
 • De organisatie behoudt zich het recht om een nominatie van een boom van de site te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd).

Stemmen

 • Stemmen kan alleen via de site.
 • Stemmen kan door middel van het geven van een hartje aan de betreffende boom.
 • Er kan van 1 juni tot 30 juni 2022 gestemd worden op alle genomineerde bomen.
 • Een persoon kan slechts 1 keer op 1 genomineerde boom stemmen. De organisatie behoudt zich het recht voor op verdachte score manipulerende acties in te grijpen.

De Nationale Bomen Top 50

 • De Nationale Bomen Top 50 wordt samengesteld op basis van:
  • Meest gestemde bomen, des te meer stemmen des te hoger de positionering;
  • Mate van beschikbaar onderhoudsbudget, des te minder publiekelijk beschikbare middelen des te hoger gepositioneerd;
  • Mate van bekendheid, des te minder bekend op lokale en nationale bomenlijsten des te hoger gepositioneerd;
  • Het verhaal achter de boom, motiverende verwoording over de genomineerde boom.

De 5 levenslang te adopteren bomen van De Nationale Bomen Top 5

 • De Nationale Bomen Top 5 wordt bepaald uit De Nationale Bomen Top 50 door een vakjury.
 • De vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit particuliere boomeigenaren, natuurbeschermingsorganisaties, wetenschap, groene ambassadeurs en vakgenoten.
 • Voordat een boom verkozen wordt in De Nationale Bomen Top 5 dient de eigenaar van de betreffende boom schriftelijk toestemming te verlenen voor acceptatie van levenslange zorg en instandhouding.
 • De vakjury zal worden bijgestaan door een secretaris die niet tot de vakjury behoord en door de organisatie van De Nationale Bomen Top 50 zal worden aangesteld.
 • De vakjury hanteert bijgaande toetsingscriteria om De Nationale Bomen Top 5 te selecteren.
 • De Nationale Bomen Top 5 wordt in oktober bekend gemaakt.
 • Het juryrapport van De Nationale Bomen Top 5 zal gepubliceerd worden.
 • De bomen die tot De Nationale Bomen Top 5 behoren zullen door Nationale Bomenbank en Terra Nostra worden geadopteerd.

Levenslang onderhoud

 • De levenslange zorg wordt uitgevoerd door Nationale Bomenbank met advies van Terra Nostra en in overeenstemming met de eigenaar.
 • De waarde van deze prijs is niet inwisselbaar en overdraagbaar voor geld of andere diensten.

 

Tot slot

Nationale Bomenbank en Terra Nostra zijn gemachtigd, als zij daar aanleiding toezien tussentijds de voorwaarden en spelregels te wijzigen.

Aan deze actie zijn geen rechten te ontlenen, Nationale Bomenbank en/of Terra Nostra accepteert geen aansprakelijkheid en beslissen daarbij over alles waarin de spelregels niet voorzien.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang